PRIVACYVERKLARING

Privacy- en cookieverklaring Blijplantje

Introductie

Blijplantje verwerkt via haar webwinkel bepaalde persoonsgegevens. Blijplantje vindt het belangrijk om als verwerkingsverantwoordelijke partij zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. Wij raden je aan deze verklaring goed te lezen. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wetgeving m.b.t. gegevensbescherming stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk specificeren welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke gronden;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw rechten respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Persoonsgegevens

Blijplantje en de door haar ingeschakelde gegevensverwerker verwerken bij haar activiteiten de hieronder genoemde persoonsgegevens. Wij doen dat voor het aanbieden, aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met jou voor de levering van onze producten, voor een juiste en efficiënte bezorging en afhandeling alsmede voor facturering en betaling. Blijplantje verzamelt ook persoonsgegevens in verband met bepaalde gerechtvaardigde belangen, zoals het onderhouden van contact met klanten over geleverde of mogelijk te leveren producten, het informeren van klanten en het beantwoorden van vragen, het verrichten van product- of markanalyses of het ontwikkelen en verbeteren van onze producten of bedrijfsvoering.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij Blijplantje een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Voor de bezorging van producten geven wij deze gegevens aan onze bezorgdienst . Ook krijgen wij (via onze bank) informatie van jouw bank over betaling . Voor al dit soort handelingen gebruiken wij jouw e-mailadres, IP-adres, factuuradres, NAW-gegevens en betalingsgegevens. Wij bewaren deze informatie tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij kunnen met externe bedrijven samenwerken bij het opnemen en/of afhandelen van bestellingen, bij marketing activiteiten, bij het verrichten van onderzoek en analyses, het beveiligen van gegevens. In dit verband kunnen zij de hierboven genoemde NAW-gegevens ter verwerking van ons kunnen ontvangen. Deze bedrijven zijn gebonden aan genoemde wetgeving m.b.t. gegevensbescherming.

Nieuwsbrief
Wij bieden een digitale nieuwsbrief, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Reclame
Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail en via social media contact gegevens, die wij van jou ontvangen. Elke e-mail bevat een afmeldlink, je kunt je afmelden via de afmeldoptie..

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de aangegeven bedrijven, geven wij jouw persoonsgegevens net door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies, Google Analytics en Facebook pixel
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken  over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Wij maken gebruik van Facebook pixel om op maat gemaakte advertenties te laten zien.

 


Veiligheid staat voorop
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens;
 • wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jouw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt hierbij de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens
 • bezwaar maken tegen of het beperken van een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Blijplantje

Energiestraat 23 C

1411 AR Naarden

info@blijplantje.nl

 

Contactpersonen

Nathalie van Iterson
Miranda Rijsdijk

Mail: info@blijplantje.nl